Støtte til ME i statsbudsjettet

Finansminister Sigbjørn Johnsen la i dag frem Arbeiderpartiets siste budsjett.

Vi er svært glade for at helseminister Jonas Gahr Støre ønsker å styrke medisinsk forskning i de regionale helseforetakene med 100 millioner kroner.
I oppsummering av arbeidet hittil erkjenner de at tilbudet til pasienter med ME “fortsatt er noe fragmentert” og at arbeidet med å få på plass tilbudene ville fortsette.

For dette budsjettet blir smerte- og utmattelsessykdommer som CFS/ME, fibromyalgi og borreliose trukket frem som satsningsområder i medisinsk forskning.

Siden publikasjonen av professor Olav Mella og overlege Øystein Fluge sin studie i 2011 som viste at to av tre ME-pasienter ble bedre av medisinen Rituximab, har 2 millioner kroner årlig blitt overført til den planlagte multisenterstudien på denne medisinen og ME-pasienter. Det er flott at AP ønsker å fortsette denne bevilgningen. Studien er fortsatt ikke fullfinansiert, men det går fremover. Forskerne satser på oppstart over nyttår.

AP foreslår i tillegg 1 millioner kroner til informasjon og fagutvikling i Helsedirektoratet om ME.

Det lover bra at også den nye regjeringen vil satse mer på forskning i Norge.

Situasjonen for mange ME-pasienter i Norge er fortsatt svært vanskelig.
Norges ME-forening utga i vår en brukerundersøkelse med svar fra over 1000 ME-pasienter. Her fremgår det bl.a. at kun halvparten av respondentene får medisinsk oppfølgning, og kun en av tre av disse mener behandlers kunnskap om ME er tilstrekkelig. Tre av fire av respondentene er husbundet og kan kun gå ut med planlegging på forhånd. En av syv har alvorlig til svært alvorlig grad av ME og er sengeliggende.

Vi håper både politikere og helsearbeidere leser rapporten og tar den hittil største og mest omfattende tilbakemeldingen fra ME-pasienter på alvor og til etterretning. Les referat fra rapporten samt selve rapporten her.

Videre ønsker vi at politikerne nå vil stille seg tverrpolitisk bak forslagene om økt satsning på ME og medisinsk forskning når budsjettforhandlingene inntrer.

 

Sigbjørn Johnsen Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix
Sigbjørn Johnsen
Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix