Stor donasjon fra Bergesenstiftelsen

Vi er utrolig glade for at Bergesenstiftelsen også i år har gitt en stor donasjon til ME-Forskning. Innsamlingsaksjonen har nylig mottatt den gledelige nyheten om en gave på hele kr 130 000. Dette gjør det mye lettere å nå ME-Forsknings målsetting om å samle inn en million kroner til forskning innen utgangen av 2017.

Årets gave fra Bergesenstiftelsen vil inngå i ME-Forsknings bidrag til finansiering av særlig to norske forskningsprosjekter. Det første prosjektet er forskning på potensielle immunologiske faktorer for ME. Det andre er forskning på repetert ergospirometri, og kan gi bidrag til mulige svar på hvorfor ME-pasienter blir sykere av for mye belastning.

Sammen med Bergesenstiftelsens fine gaver på kr 200 000 i 2013 og kr 30 000 i 2016, er den nye gaven en meget viktig støtte til forskningen på ME. Bergensenstiftelsens bidrag til ME-Forskning i 2013 og 2016 ble i hovedsak benyttet til den store multisenterstudien under ledelse av Haukeland universitetssykehus. Den består i forskning på behandling av ME med medisinen Rituximab.

Bergesenstiftelsen ble opprettet i 1976 av skipsreder Sigval Bergesen d.y. Stiftelsens formål er å fremme allmennyttige prosjekter. Den støtter særlig kulturelle og humanitære tiltak, og søker å bidra til frembringelse av samfunnsnyttige spesialkunnskaper.

ME-Forskning takker Bergesenstiftelsen for den flotte og viktige donasjonen!