Status over multisenterstudien på Rituximab og ME

Hektisk planlegging av multisenterstudien

 

Multisenterstudien på Rituximab og ME starter som planlagt opp nå i 2014.

For å få best mulig dokumentasjon på studieresultatene har professor Olav Mella og overlege Øystein Fluge planlagt en del substudier som skal sørge for best mulig objektiv måling av pasientenes status før, under, og etter behandlingen. De er nå i ferd med å få ferdig den detaljerte protokollen for hovedstudien som så skal godkjennes før oppstart.

Først når protokollen er endelig godkjent, forhåpentligvis pr. 1. mai, kan de velge ut pasientene som skal delta og gi dem beskjed. De har fått over 1000 påmeldinger fra anslagsvis 700-800 pasienter.

 

Budsjettoversikt av multisenterstudien

 

Vi presenterte tidligere denne måneden et regnestykke over multisenterstudien i regi av Haukeland universitetssykehus på Rituximab og ME som vi samler inn midler til. Her må vi korrigere noe; det er behov for litt større legeinnsats fra sykehusene som deltar, anslagsvis til pålydende 0.5 millioner kroner.

Samtidig ble bevilgningen fra Norges Forskningsråd til slutt på 10 millioner kroner, ikke 9 millioner som vi skrev.

 

Så oppsettet for finansieringen av studien ser altså i dag slik ut:

 

Norges Forskningsråd – 10 millioner kroner

Ekstrabevilgninger over statsbudsjettene – 6 millioner kroner

Mottatt bidrag fra MEandyou – 2,7 millioner kroner

Anslått bidrag fra sykehusene som skal delta i studien – 1,5 millioner kroner

ME-foreningens innsamlingsaksjon (per i dag) – 1,1 million kroner

Til sammen 21,3 million kroner

Arbeidet fremover

Studien er nå anslått å koste 22,5 millioner kroner.

Skulle vår innsamlingsaksjon klare å samle inn 3 millioner kroner, kan vi søke Kunnskapsdepartementet om gaveforsterkning på 25 % for en donasjon til forskerne ved Haukeland Universitetssykehus for biomedisinsk forskning på ME. Dette først og fremst til multisenterstudien slik at den blir tilstrekkelig finansiert og alle utgifter i forbindelse med studien er dekket.

Etter avtale med forskerne fortsetter vi å samle inn så mye vi kan før vi overfører midlene til Haukeland Universitetssykehus.

At ting tar tid og forsinkelser kan oppstå i planleggingen og forberedelsene til en slik studie har vi forståelse for. Det tjener alle på sikt at gjennomføringen av studien blir utført så profesjonelt og korrekt som mulig og vi har stor tillit til at forskerne gjør en utmerket jobb med dette.

En varm takk til forskerne for deres utrettelige arbeid og store engasjement for sårt tiltrengt medisinsk forskning på ME. Arbeidet de utfører bringer håp om en bedre fremtid til pasienter over hele verden.

 

Overlege Øystein Fluge og professor Olav Mella ved Haukeland universitessykehus (Foto: Barbro Eikesdal/TV2)
Overlege Øystein Fluge og professor Olav Mella ved Haukeland universitetssykehus
(Foto: Barbro Eikesdal/TV2)