Personene i ME-forskning

Både pårørende og pasienter, bidrar i ME-forskning.

Jørgen Dale
Jørgen Dale

Pårørende til ME pasient. Jobbet med innsamling av midler til MEForskning siden slutten av 2012, og er i dag koordinator for MEForskning. Utdannet sivilingeniør, og jobber til daglig med forretningsutvikling i Scatec AS.

Pårørende
Bjørn K Getz Wold

Pårørende, og far til datter som fikk ME rundt årsskiftet 2009/10, og som etter behandling med Rituximab etter Haukeland-protokollen, Valcyte og Immunglobulin nå er tilbake i full virksomhet fra november 2014. Var med på å dra i gang «kronerulling for ME-forskning», forløperen til ME-Forskning, hos ME-foreningen i august 2012. Medlem av styret i Norges ME-forening siden mai 2014 og leder for styret/sentralstyret siden mai 2015.

12992276_10154185476334198_137664012_n

Victor Håland

Pasient

Solveig Kristin Wallewik

Torbjørn Tynning