Oppdatering fra Haukeland om RituxME-studien

I det følgende kommer en oppdatering fra studiekordinator Kari Sørland

Oppdatering, RituxME-studien

Multisenterstudien RituxME fullførte inklusjon av alle 152 deltakere i september 2015. Innen sommerferien vil alle pasienter i Bergen, Trondheim, Notodden og Oslo ha avsluttet sine behandlingsforløp, og studiesenteret i Tromsø gir siste behandling i september.

Som kjent er RituxME en dobbeltblind studie, noe som betyr at verken pasient eller behandler vet om den enkelte pasienten får aktiv medisin eller placebo. Blindingen opprettholdes til siste deltaker er ferdig med ett års oppfølgning etter avsluttet behandling, og vi vil derfor kunne bryte koden i september 2017. Resultatene fra RituxME-studien vil bli publisert i en vitenskapelig artikkel i løpet av 2018.

Forskningsbiobanken ved Haukeland Universitetssjukehus er utvidet med blodprøver før behandling fra samtlige deltakere, og sammen med prøver fra tidligere studier og den pågående cyclofosfamidstudien utgjør disse blodprøvene et unikt materiale for forskning på sykdomsmekanismer og en mulig biomarkør. Det er for tiden stor aktivitet på laboratoriet på Haukeland, og det er inngått samarbeid med flere institusjoner nasjonalt og internasjonalt om studier på blant annet autoantistoffer, immunsignaturer, cellemetabolisme og genetikk, der materialet fra biobanken inngår. Vi fortsetter å ta prøver til biobanken på faste tidspunkt i studieforløpet, helt til siste pasient har fullført oppfølgning.
Kari Sørland
Studiekoordinator