Om innsamlingen

Om ME-foreningens innsamling

Norges ME-forening etablerte denne innsamlingen slik at vi som pasientorganisasjon kan støtte opp om medisinsk forskning på sykdommen ME. ME-Forskning er organisert som en underutvalg i ME-foreningen, og rapporterer til styret.

12. mai 2014 overrakk vi 1.5 millioner kroner til Haukeland universitetssykehus til en multisenterstudie på medisinsk behandling av ME.

12. mai 2015 fullfinansierte vi et genprosjekt ved Haukeland universitetssykehus med 200 000 NOK.

Vi fortsetter arbeidet med å få samlet inn solide beløp å gi videre til ME-forskning på de kommende ME-dagene.

Vi søker legater, stiftelser, bedrifter og privatpersoner om midler.
Det har i tillegg vært flere private initiativ fra støttespillere som også har bidratt til innsamlingen.

Medisinsk forskning bidrar til sårt tiltrengt optimisme og håp for vår pasientgruppe.
Det er med stor glede vi følger med på både nasjonal og internasjonal forskning på ME. Svært mye spennende skjer for tiden og nye puslespillbiter legges stadig til som bidrar til økt forståelse for sykdomsmekanismene ved ME samt bringer oss nærmere medisinsk behandling.

Vi setter stor pris på alle bidrag, både store og små.
Ekstra glade blir vi for faste månedlige givere.


10 grunner til å gi

 

1. En donasjon til denne innsamlingen er en donasjon til biomedisinsk forskning på ME.

2. ME er en invalidiserende og kronisk sykdom og pasientene står i dag uten adekvat hjelp eller effektiv medisinsk behandling.

3. Barn rammes av ME og alt bør gjøres for at de kan få tilbake en normal barndom.

4. Å forske på løsninger som kan få kronisk syke tilbake til arbeidslivet er samfunnsøkonomisk nyttig.

5. ME rammer ikke bare pasientene. Flere pårørende må ut av arbeidslivet for å pleie sine syke.

6. Forskning på ME har lenge vært underprioritert. Tiden er overmoden for økt satsning på dette feltet.

7. I dag vet vi ikke om ME kan forebygges. Forskning kan bringe oss nærmere.

8. Forskning på ME kan også lære oss mer om andre sykdommer.

9. Innsamlingen er medlem av Innsamlingskontrollen og ME-foreningen er medlem i Frivillighetsregisteret. Du er garantert at pengene går dit de skal.

10. Norges ME-forening har kjempet de ME-sykes sak i over 25 år og har god kunnskap og kompetanse på ME. Foreningen vil ta oppgaven med å distribuere innsamlede midler svært seriøst.

Takk for din støtte!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.