Mella og Baumgarten-Austrheim til Stavanger 6. november

Stavanger universitetssykehus, Fylkeslegen i Rogaland og Rogaland ME-forening inviterer til

Åpent faglig møte om ME/CFS

 

Dr. Barbara Baumgarten-Austrheim Foto: Oslo universitetssykehus
Dr. Barbara Baumgarten-Austrheim
Foto: Oslo universitetssykehus

ME/CFS. Diagnose/differensialdiagnoser

v. Dr. Barbara Baumgarten-Austrheim, tidligere leder ved ME/CFS-senteret ved Oslo universitetssykehus, nå kommuneoverlege i Hadsel kommune

 

 

 

[divider]

 

Professor Olav Mella Foto: Haukeland universitetssykehus
Professor Olav Mella
Foto: Haukeland universitetssykehus

Medikamentforsøk ved ME/kronisk utmattelsessyndrom

 

v. Olav Mella, avdelingsdirektør/professor ved kreftavdelingen, Haukeland universitetssykehus

Olav Mella har sammen med Øystein Fluge forsket på ME/CFS ved å behandle med Rituximab og oppnådd lovende resultater

[divider]

Tid: Onsdag 6 november kl. 18.00

Sted: Aulaen, Stavanger universitetssykehus

Entré: 100 kroner

 

Alle er velkomne!

 

Samme dag og samme sted blir det også holdt et fagmøte for helsepersonell om ME/CFS klokken 14.00 med bl.a. Barbara Baumgarten-Austrheim og Olav Mella.

Ved spørsmål, ta kontakt på e-post til Norges ME-Forening, Rogaland fylkeslag: me.rogaland@hotmail.com