ME-foreningen har samlet inn 1/2 million kroner

Sammen har vi oppnådd en stor milepæl.

Norges ME-forening sin innsamling til biomedisinsk forskning har rundet en halv million kroner.

En stor og varm takk til alle dere som bidrar!

Haukeland universitetssykehus er i gang med planleggingen av oppfølgningsstudien til sin kjente studie fra 2011 der to av tre ME-pasienter opplevde bedring ved hjelp av medisinen Rituximab. De satser på oppstart vinteren 2014. Denne oppfølgningsstudien er et nødvendig neste steg for å få bekreftet funnene fra den første studien.

Gleden var stor da Norges forskningsråd denne våren vedtok å bevilge midler til oppfølgningsstudien. Men til tross for dette statlige bidraget er studien fortsatt ikke tilstrekkelig finansiert.

Midlene som Norges ME-forening samler inn vil gå til denne oppfølgningsstudien til den er fullfinansiert.

Etter dette målet er oppnådd, vil innsamlingen fortsette slik at ME-foreningen kan støtte opp om mer biomedisinsk forskning på ME fremover.

Ved å gi et fast bidrag er du med å støtte biomedisinsk forskning på ME både i dag og for fremtiden.

Fortell gjerne venner og kjente om oss!

Trykk på bildet for å gi en donasjon.