Målet nådd – nye ambisjoner

Allerede etter litt over tjue dager er vi i mål med innsamlingsaksjonen. Vi har nå 207 500 på konto, og dermed er årets forskningsprosjekter fullfinansiert. Overlege Gro Østli Eilertsen som arbeider som førsteamanuensis ved Norges arktiske Universitet i Tromsø kan nå gå i gang med analyser av cytokiner for å finne ut mer om en eventuell kobling mellom ME og immunsystemet. Og doktorgradsstipendiat Katarina Lien kan ferdigstille arbeidet med den store datamengden hun har samlet inn fra forsøk med ergospirometri.

Tusen takk til alle dere som har bidratt, og tusen takk til #Millionsmissingnorway for en fantastisk innsats!

Vi nådde 200 000 mye fortere enn vi hadde våget å håpe. Vi setter oss derfor et nytt, ambisiøst innsamlingsmål og fortsetter aksjonen. Det er veldig mye spennende som skjer på forskningsfronten nå, også i Norge. Flaskehalsen for å avdekke sykdomsmekanismen og finne behandlingsalternativer for ME er penger til forskning. Vi utfordrer derfor dere alle sammen til å bidra til at vi samler inn 1 million før nyttår, slik at vi kan finansiere ny, lovende forskning til neste år.

Vi vil i denne runden også rette innsamlingen inn mot bidrag fra bedrifter, lag og foreninger.

Kampanjen heter #MEdHjerteForME