Kontonummer og andre SMS-beløp

Du kan også gi gave til vårt kontonummer. Vi blir ekstra glade for månedlige beløp.

Kontonummer: 1503 32 04334

Du kan sende "ME" til 2380 for å donere 100 kr som et engangsbeløp

Du kan sende "MEFORSK" til 2380 for å donere 100 kr som en månedlig betaling.

Dersom du ønsker å gi valgfritt beløp per SMS sender du melding til 2380 med følgende tekst:

     "MEFORSK tall" for et valgfritt beløp månedlig

     "ME tall" for et valgfritt beløp som engangsgave

Eksempel: "MEFORSK 250" vil overføre en månedlig gave på 250 kroner til ME-Forskning.

For å avslutte månedlige bidrag sender du "MEFORSK stopp" til 2380.