Helseministeren varsler “tidenes beste sykehusbudsjett”

I dag skriver Dagens Medisin om helseminister Jonas Gahr Støre sitt forslag til statsbudsjettet.

Han ønsker å øke bevilgningen til forskning i de regionale foretakene med 100 millioner kroner.

ME blir løftet frem, sammen med borreliose og fibromyalgi, som aktuelle satsingsområder.

– “…et stort område som forårsaker mye lidelse” sier Gahr Støre om disse sykdommene.

Vi håper på tverrpolitisk enighet om dette forslaget i budsjettforhandlingene.