Bergesenstiftelsen bevilger 30000 kr til ME-forskning

Bergesenstiftelsen har bevilget 30 000 kr til Me-foreningen og ME-forskning.

Vi takker instendig for pengegaven, og oppfordrer også andre til å donere, være donasjonen liten eller stor!

http://me-forskning.no/gave