Påminnelse om ME-konferansen i Stryn

12. – 13. april arrangeres det en konferanse om ME i Stryn.

Konferansen er lagt ut som arrangement på Facebook, og har også sin egen hjemmeside. Konferansen har et spennende program over to dager.

Arrangørene skriver:

«Formålet med denne konferansen er å gje legar og helsepersonell som møter ME-pasientar i sitt daglege virke, betre kunnskap om sjukdomen, slik at dei kan hjelpe pasientane best mogleg. Fagdagen vil gje innsyn i oppdatert forsking og prosjekterfaringar innan ME-arbeidet nasjonalt og internasjonalt. I tillegg vert det ein helsepolitisk ME-dag, som også er retta mot NAV. Her er målet å drøfte ME-utfordringa frå eit helsepolitisk ståpunkt, der spørsmål relatert til systemet sitt møte med den einskilde pasient står i fokus. Politikarar, fagfolk frå NAV og andre ressurspersonar vil delta i denne delen. Det er også viktig at tilsette i NAV, hjelpemiddelsentralar og lokale politikarar er oppdaterte på kva denne sjukdomen er. ME-foreininga vil ta opp aktuelle problemstillingar.»

Blant foredragsholderne på fagdagen er Jørgen Jelstad, Professor Olav Mella, Lege og forsker Katarina Lien, Professor Ola Didrik Saugstad og Lege Ingrid Gurvin. Fra ME-foreningen kommer kontaktperson for barn og unge, Mette Schøyen, og assisterende generalsekretær, Trude Schei.

Arrangørene bak konferansen er familien Skrede. Agnete Skrede, som selv har ME, har tidligere tatt initiativ til en informasjonskveld om ME i Stryn.

Konferansen har også blitt omtalt av NRK Sogn og Fjordane

Man kan melde seg på på konferansens hjemmeside. Der finner man også informasjon om reise og overnattingsmuligheter.Stryn