Norges ME-forening samler inn midler til medisinsk forskning på ME

Utlysning av midler til medisinsk forskning på ME – søknadsfrist 27. mars

ME-Forskning inviterer forskere til å søke om midler til forskning på ME. Vi deler ut egne midler, og forskere kan gjennom oss søke på midler fra Extrastiftelsen. Vi er åpne for alle typer medisinsk forskning på ME, men vil prioritere forskning som kan føre til bedre behandling eller bedre diagnostisering. Basert på mange henvendelser fra pasienter angående gammaglobulin, oppfordrer vi spesielt om søknader på prosjekter som kan avdekke om behandling med gammaglobulin har noen signifikant klinisk effekt for ME-pasienter.

Extrastiftelsen kan gi lønnsmidler for inntil tre fulle årsverk. De kan støtte stipendiater, men prioriterer støtte til post.doc. Extrastiftelsen støtter normalt ikke kostnader utover lønn, men ME-Forskning kan gi støtte til materiell og lignende. Søker må være tilknyttet et etablert norsk forskningsmiljø. Utfyllende retningslinjer for søknader til Extrastiftelsen finner du her:  https://extrastiftelsen.no/retningslinjer-for-forskning/

Den faglige vurderingen av søknader vil gjøres av vårt medisinske fagråd.Tildeling av egne midler og nominering av prosjekter for søknad til Extrastiftelsen vil skje på ME-dagen 12. mai.

Søknader sendes koordinator for ME-Forskning, Jørgen Dale (jorgen.dale@hotmail.com, mobil: 99708072).

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.

For overføring via Vipps: Send giverbeløp til 13911
For overføring via SMS: For enkel donasjon: Send ME + giverbeløp til 2380. For fast månedlig beløp: Send MEFORSK + giverbeløp til 2380.
For vanlig overføring, se link under.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *