Norges ME-forening samler inn midler til

 medisinsk forskning på ME